четвртак, 01 септембар 2016 09:36

Примена закона о озакоњењу објеката

На иницијативу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфеаструктуре, у петак 26.08.2016. године у Суботици, одржан је састанак на тему Примена Закона о озакоњењу објеката. Наведени Закон је на снази од 27.11.2015.године. Састанку су присуствовали Александра Дамњановић, државни секретар, мр Ђорђе Милић, в.д. помоћникa министра, мр Латинка Васиљковић, начелник Западнобачког управног округа, Драги Вучковић, начелник Севернобачког управног округа, Никола Лукач,начелник Севернобанатског управног округа и представници јединица локалних самоуправа наведених округа.

Циљ састанка је био да се унапреди примена наведеног Закона, као и да се отклоне евентуалне тешкоће које су уочене приликом примене. На састанку је договорено да ће јединице локалних самоуправа започети недељно извештавање према Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре посредством управних округа. Увођењем недељног извештавања очекује се ажурнија примена Закона, као и поштовање рокова.