петак, 23 септембар 2016 08:45

Боља координација инспекција у округу

На иницијативу Министарства државне управе и локалне самоуправе одржан  је састанак  у четвртак 22.09.2016. године са почетком у 10,00 часова у седишту Западнобачког управног округа.

Тема састанка је била успостављање боље координације инспекција, побољшање делотворности инспекцијског надзора и веће укључености комуналне инспекције у акцији спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа.

Састанку су присуствовали: мр Латинка Васиљковић, начелник  Западнобачког управног округа; Милорад Мастиловић, начелник Одељења тржишне  инспекције; Теодора Јаковљевић, руководилац Одељења за инспекцијске послове ОУ Оџаци; Милорад Станишић, помоћник председника општине Оџаци; Блажо Костић, руководилац Одељења за инспекцијске послове Кула; Стефан Гелевајчук, комунални инспектор, општина Кула;  Стјепан Вакула, заменик начелника Општинске управе  општине Кула; Никола Марчета, руководилац одељења за инспекцијске послове општине Апатин.

Михаљ Секе, комунални инспектор, општина Апатин;  Антонио Ратковић, заменик градоначелника града Сомбора; Миљана Божичковић, начелник одељења за инспекцију и комуналну полицију, град Сомбор; Смиља Грабеж, шеф Одсека за опште послове ЗБУО.

На састанку је договорено да ће свака јединица локалне самоуправе ЗБУО донети оперативне планове на месечном нивоу где ће дефинисати активности које треба предузети као и рокове за њихово спровођење. Оперативним плановима  ће бити предвиђена  координирана акција  са тржишном инспекцијом уз  асистенцију полиције. 

Начелник ЗБУО мр Латинка Васиљковић  је истакла значај организовања координираних акција више субјеката, конкретно тржишне и комуналне инспекције, уз асистенцију полицијена решавању проблема нелегалног промета дувана и дуванских производа, као и укључивање Округа у својству координитара између јединица локалних самоуправа ЗБУО. Начелник тржишне инспекције Милорад Мастиловић  је истакао  да тржишна инспекција од почетка 2016. године, а по трајном налогу ресорног министарства обавља  контролу промета дувана и дуванских производа у координацији са МУП-ом и финансијском полицијом.

IMAG1379.jpg IMAG1381.jpg IMAG1384.jpg IMAG1387.jpg