уторак, 15 март 2022 13:53

Начелник Западнобачког управног округа Горан Нонковић одржао састанак са представницима инспекцијских служби ЗБУО које су вршиле надзоре по питању поштовања мера против заразне болести Ковид-19

Начелник Западнобачког управног округа Горан Нонковић је у уторак, 15.03.02. године одржао састанак са представницима инспекцијских служби округа које су вршиле надзоре по питању поштовања мера за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид-19, као и представницима Полицијске управе Сомбор и војске.

Più recentemente, i farmaci generici hanno iniziato ad assumere un ruolo molto più importante nell'industria, dato che sempre più brevetti sui farmaci ìblockbusterî stanno scadendo. La crescente pressione per fornire farmaci a basso costo ai paesi del terzo mondo sta anche mettendo in primo piano la produzione di farmaci generici. La tendenza verso i generici ha creato un'enorme opportunità di business per le aziende farmaceutiche che servono il "fondo della piramide".

Il costo dell'assistenza sanitaria è una grande preoccupazione in tutto il mondo. Insieme agli effetti dell'invecchiamento della popolazione, i costi sanitari stanno creando una tensione sulle economie nazionali, in particolare in Europa. I governi stanno facendo pressione sulle aziende farmaceutiche per fornire farmaci a prezzi accessibili. Di conseguenza, i leader dell'industria continuano ad esplorare modi per ridurre i costi di produzione al fine di arginare la marea di spese sanitarie in aumento.

Le aziende farmaceutiche serbe si sono posizionate strategicamente per trarre vantaggio dalle tendenze globali del settore. Aziende come Hemofarm e Galenika, che hanno investito ingenti capitali nello sviluppo, stanno espandendo le frontiere della medicina Cenforce nella regione. Altre aziende come Zdravlje Actavis, l'azienda islandese Actavis che è uno dei principali produttori di farmaci generici in Serbia, fornisce accesso a farmaci a basso costo a coloro che altrimenti non potrebbero permetterseli. Inoltre, gli incentivi commerciali della Serbia, come le agevolazioni fiscali, la manodopera a basso costo e la forza lavoro qualificata, possono aiutare le aziende a contenere i costi.

Тема састанка се односила на Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид-19 која је објављена у Службеном гласнику РС број 33/2022 од 11.03.2022. године, а која је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања.

Како је навео начелник округа, а у сладу са Уредбом, обавеза ношења заштитних маски остаје за запослене у здравственим установама и установама за смештај старих лица, као и лицима која улазе и бораве у тим установама, осим корисника у установама за смештај старих лица, а за све остале је на нивоу препоруке. Контролу поштовања мера врши само санитарна инспекција, чиме је престала обавеза других инспекција да поступају по овом питању, а самим тим је престала потреба за координираним акцијама на терену. Између осталог, наведеном Уредбом регулисано је и питање уласка на територију РС страним држављанима, држављанима РС, као и члановима дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица.

Присутни су на састанку, у кратким цртама, известили о постигнутим резултатима рада, као и изазовима са којима су се сусретали за време вршења контрола.
Начелник Горан Нонковић је искористио прилику и навео да ће Републичка радна група за сузбијање ширења вируса Ковид-19 наставити да постоји и уколико буде било потребе поново ће се активирати цео систем рада и функционисања. Такође, захвалио се свим присутнима на изузетном труду, залагању и доприносу у раду у претходном периоду.