петак, 19 август 2022 08:33

НАЧЕЛНИК ОКРУГА ГОРАН НОНКОВИЋ У КУЛИ ОДРЖАО СЕДНИЦУ САВЕТА ЗБУО

У четвртак, 18.08.2022. године у просторијама ОУ Кула одржанa је седница Савета Западнобачког управног округа којом председава начелник округа.

Седници је поред чланова Савета -начелника ЗБУО, градоначелника града Сомбора, председника општина Куле и Апатинa, заменика председника општине Оџаци, присуствовао и директор ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“.

На седници су од стране чланова Савета представљени извештаји о актуелним инфраструктурним пројектима на територији Западнобачког управног округа чији су носиоци јединице локалних самоуправа. Начелник округа известио је о статусу и активностима по питању планске и пројектно техничке документације брзе саобраћајнице, деоница од граничног прелаза Бачки Брег до административне границе између општина Кула и Врбас; пројекта наутичког туризма и марине; примене уредбе о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама и последично оформљење лучког подручја и међународног путничког пристаништа на Дунаву код Бездана на локацији код Музеја Батинске битке; путничког железнчког саобраћаја на деоници Сомбор – Врбас- локална пруга број 307. Након излагања закључено је да сваки пројекат, без обзира која од јединица локалних самоуправа је носилац, има позитивне рефлексије на остале самоуправе на територији округа.
Такође су присутни упознати и са фазом у којој се налази ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“. Известилац по наведеној теми је био директора ЈКП који је том приликом рекао да је Европска банка за обнову и развој, као финансијер овог пројекта вредног 34 милиона евра, ангажовала консултанта чији је задатак да припреми документацију за јавну набавку за извођача радова. Очекује се да ЈН буде почетком наредне године, а да се са радовима отпочне у току месеца априла-маја.